Fijne feestdagen en een voorspoedig 2023!

Beste KBCers,

Na twee coronajaren konden we als Kleine Boten Club in 2022 eindelijk weer van gezamenlijke activiteiten op het water genieten!

De Canal Pride en de Intocht van Sint waren weer mogelijk. De 900-jarige verjaardag van de stadsrechten van Utrecht, waardoor de bouw van stadswallen en het graven van Singel en Oude Gracht mogelijk werd, werd luisterrijk gevierd met een grote rondvaartvloot. Er werden twee bootborrels gehouden, waarbij tot ver in de oerwouden aan de stadsrand gevaren werd.

Onze Algemene Ledenvergadering werd in de zeer representatieve Tuinzaal van het monumentale pand van Pieter aan de Trans in Utrecht gehouden.

Voor 2023 hopen we elkaar en onze mede-watergebruikers weer vaak te ontmoeten. We willen graag meer informatie over vaarroutes, bootonderhoud maar ook vaarveiligheid presenteren. Ook in samenwerking met schippers van andere organisaties.

De gemeente is bezig een visienota over het vaarwater op te stellen, waarvoor wij n.a.v. de bespreking van het concept commentaar hebben ingeleverd. Klik Missie, Visie en strategie van de KBC – Kleine Boten Club Utrecht . Wij zullen goed ‘op onse Saek’ moeten letten!

Het bestuur heeft de Missie en Visienota KBC voor 2023 geactualiseerd, zie Reactie KBCU op Visie Stadswater – Kleine Boten Club Utrecht voor de tekst.

Bovenal wensen wij onze leden veel vaarplezier in 2023! En misschien een gezamenlijke tocht langs de Vecht dit jaar met toelichting en rondleiding?

Hartelijke groeten namens alle actieve leden,

Frank Nieuwesteeg, voorzitter,  

Willem Westermann, secretaris,  

Bert-Jan Tichelaar, penningmeester.

Slot Zuylen aan de Vecht, december 2022. foto: FN