Update van het proces op weg naar de Visie Stadswater

Wij ontvingen bericht.

“U heeft eind vorig jaar een inspraakreactie gestuurd op de Visie stadswater. We zijn blij met alle reacties die we hebben ontvangen want deze maken de visie beter. In totaal hebben we 88 verschillende reacties ontvangen van bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

In de ontvangstbevestiging op uw inspraakreactie schreven we in het eerste kwartaal van dit jaar antwoord te geven. De reacties die wij hebben ontvangen zijn vaak uitgebreid. Het goed kunnen beantwoorden van deze reacties en het aanpassen van de visie kost meer tijd dan wij van tevoren hadden gedacht. Wij verwachten u het tweede kwartaal van dit jaar de aangepaste visie en de reactienota met de beantwoording van uw reactie te sturen.”

Het duurt dus iets langer.

Ook zien we dat het dan, op de mening van de Gemeenteraad na, wel bijna klaar en bekeken is:

“De visie die u het tweede kwartaal ontvangt is dan ook vrijgegeven door het college. De aangepaste visie en reactienota biedt het college de gemeenteraad aan voor bespreking en vaststelling. Mocht u in de tussentijd nog vragen hebben dan kunt u mailen naar visiestadswater@utrecht.nl.”

Voor degenen die met goede redenen wijzigingen willen zien dus en even afwachten en de leden van onze Gemeenteraad goed op de hoogte houden van eventuele ‘rariteiten’ in de definitieve teksten.