Nieuwe beschoeiing en nieuwe steiger Catharijnesingel

Bron: Nieuwsbrief van De Singel is rond.

Sinds januari 2022 is aannemer Van Wijk Nieuwegein gestart met het vervangen van ongeveer 130 meter houten beschoeiing en de dekplanken van de aanlegsteiger onderaan de Bartholomeusbrug. Er is een klein werkterrein ingericht in het park bij het Geertebolwerk maar de aannemer werkt vanaf een ponton op het water. Het materiaal wordt over de weg aangevoerd. Deze werkzaamheden duren tot maart 2022.

Rob Peerdeman van aannemer Van Wijk Nieuwegein: “We zijn momenteel bezig met het zetten van de stalen damwanden. De damwanden worden trillingvrij de grond in getrild. Het eerst stuk moet met een trilblok gebeuren. We lopen lekker op schema en zijn nu op de helft van de werkzaamheden. Het zetten van de stalen damwanden levert de meeste planningsrisico’s op. Nu komen we bij een wat lastiger stuk met wat kruisende kabels en leidingen. Ook komen we wat obstakels tegen in de ondergrond zoals oude oevers en wat puinresten. Dit is gebruikelijk voor dit gebied waar al eeuwen diverse generaties Utrechters oevers en andere constructies hebben gebouwd die niet allemaal meer op tekening staan. Ook zijn we nog aan het stoeien met wat onbekende kabels die we tegenkomen. Samen met de gemeente en Stedin en gemeente Utrecht onderzoeken we van wie deze zijn, en of ze nog in bedrijf zijn.”

Nieuwe kanosteiger, zitvlonder en verlenging huidige steiger

Aansluitend, van maart tot mei, gaat de aannemer in het water voor het Geertebolwerk, aan de slag met de steiger. Deze werkzaamheden gebeuren ook vanaf het water. Er komt een nieuwe kanosteiger en een zitvlonder in het talud met een raamwerk van staal en duurzame houten bekleding. De huidige steiger wordt ongeveer 10 meter verlengd en sluit dan aan op de wandelpaden in het park. De doorvaart voor boten blijft gegarandeerd.

Op onderstaande tekening is te zien waar de steiger straks komt:

Praktische informatie

Meer info over het herstel van de singel: CU2030.nl/singel

Meer info over het bezoek aan de singel: ontdek-utrecht.nl

Vragen over de werkzaamheden rond de singel kunt u stellen aan singel@utrecht.nl.

Vragen over werkzaamheden in het Stationsgebied kunt u stellen aan onze voorlichters via 030-2869650 of stationsgebied@utrecht.nl.