Bericht aan de (nieuwe) politieke partijen in de Gemeente Utrecht

Onderstaande brief is door ons verstuurd aan alle partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen mee doen.

Utrecht,  februari 2022,

Geachte dames en heren,

De Kleine Boten Club Utrecht (KBCU) is een door enthousiaste vrijwilligers geleide belangen-vereniging van meer dan 500 gebruikers van de Utrechtse wateren.

Ongetwijfeld bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen waar het gaat om het gebruik van de vaarwegen en de directe omgeving, in het ontwikkelproces van de Utrechtse Visie stadswater.

De KBCU heeft in het verleden middels een petitie, verstuurd aan de Gemeenteraad (11-12-2019), al aangegeven constructief te willen meedenken en werken aan het tot stand komen van verstandige plannen en maatregelen omtrent het benutten van de Utrechtse wateren.

Ook nu nemen diverse leden deel aan de verschillende gespreksronden in het proces van de ontwikkeling van de Utrechtse Visie stadswater.

Het bestuur van de KBCU heeft toch gemeend middels dit schrijven de politieke partijen in de Gemeente Utrecht, in het zicht van de komende Gemeenteraadsverkiezingen, te informeren over een aantal belangrijke zaken. Zaken die volgens de KBCU een prominente plaats in de besluitvorming zouden moeten krijgen:

  • De KBCU is voor stimulering en ontwikkeling van emissievrij varen, maar ziet hier graag ook het aspect van duurzaamheid aan toegevoegd. Een gefaseerde en betaalbare afbouw van niet-emissie vrij varen maakt dat mogelijk. De KBC vraagt aandacht voor het gebruik van renewable diesel (HVO100, een heel goed alternatief) voor vaartuigen die niet omgebouwd kunnen worden en voor vaartuigen van passanten.
  • De KBCU pleit voor een uitbreiding  van de beschikbaarheid  van elektrische laadpalen voor boten, met name aan de Biltse Grift en de Tolsteegsingel.
  • De KBCU ziet de replica van een historische stadskraan graag dusdanig geplaatst dat deze voor het te water laten van kleine boten kan worden gebruikt, bij gebrek aan een openbare trailerhelling in Utrecht.
  • De KBCU pleit voor een aan de tijd en de situatie aangepaste vorm van ligplaatsvergunning-uitgifte. Een koppeling aan de basisadministratie van de Gemeente zou daar een onderdeel van kunnen zijn. Vergelijk dit met parkeervergunningen.
  • De KBCU pleit voor een duidelijker handhavingsbeleid en uitvoering op zowel het voldoen aan de vergunningsvoorwaarden (bijv. onderhoud aan en vaargeschikt houden van de boten) alsook het gebruik van het water en de oevers (vaarregels en milieuzorg).
  • De KBCU wenst geen belemmering voor emissievrij varen op de Kromme Rijn door KBCU- vergunninghouders .

De KBCU is er van overtuigd dat het gebruik van de Utrechtse wateren een steeds grotere aantrekkingskracht zal krijgen voor de bewoners van onze stad en ook voor passanten. Wij willen ons daar ook voor inzetten. Naast een regelmatig overleg van onze werkgroep met de havenmeester willen wij ook naar de politieke partijen duidelijk maken dat we voor nieuw te ontwikkelen beleid bereid zijn om mee te denken en mee te praten.

We laten ons dan ook graag door u uitnodigen om over bovenstaande aandachtpunten en andere zaken met u van de gedachte te wisselen.

Wij zien uw uitnodiging graag tegemoet!

Met vriendelijke groeten,

Frank Nieuwesteeg         Willem Westermann     Guus Peek (tel. 06-28573916)

Voorzitter KBCU              Secretaris KBCU                Commissie overleg gemeentezaken