Activiteitenagenda 2016 en vooruitblik op 2016

Activiteitenagenda 2016 en vooruitblik op 2016

In december heeft de stuurgroep van de Kleine Boten Club Utrecht (KBCU) het jaar 2015 geëvalueerd en plannen vooruit gekeken naar 2016. In dit artikel een selectie van de activiteiten en plannen voor 2016.

Activiteitenagenda 2016

Net als vorig jaar organiseren we weer vier activiteiten, op wisselende dagen in de week en bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. Op verzoek van vele leden plannen we ze nu (onder voorbehoud) verder vooruit:

 • Opening vaarjaar (donderdag 14 april 2016)
  We gaan voor het eerst de Catharijnesingel bevaren met de IJsvogel, in het bijzijn van enkele helden van weleer die ooit actie gevoerd hebben tegen demping van de Catharijnesingel. Aansluitend doen we een borreltje.
 • Gezamenlijke vaarmiddag (zondag 19 juni 2016)
  Vorig jaar zijn we binnen de stad gebleven, nu waarschijnlijk een iets grotere route met hogere bruggen zodat iedere boot mee kan doen.
 • Cursus techniek/onderhoud (week 38, september 2016)
  Wordt nog nader ingevuld. Gaat uiteraard over boten.
 • Afsluiting vaarjaar (week 46, november 2016)
  Het idee is lokale dichters/schrijvers uit te nodigen. Onderwerp: Utrechtse grachten.

Naast bovenstaande activiteiten is uiteraard ook ruimte voor spontane ideeën van onze leden.

Waar gaan we meer aandacht aan besteden in 2016 ?

 • Over de overleggen die KBCU namens haar leden voert met de havenmeester en de gemeente wordt meer gecommuniceerd: input vragen aan leden en het resultaat communiceren aan de leden.
 • De input van leden uit ledenraadpleging van november 2015 wordt zoveel mogelijk gebruikt in de dingen die KBCU doet. Gezien de veelheid heeft dit wel wat tijd nodig.
 • Personele versterking van de stuurgroep. Voor sponsorwerving (paar middagen per jaar) en communicatie (1 avond per maand) zijn bij voorrang mensen nodig.
 • In de communicatie van de website zoeken we meer een balans tussen leuke dingen (activiteiten) en serieuze dingen (zoals belangen behartigen van de vaarders van kleine boten).
 • Hoe meer leden, hoe meer alles…

Verslag vergadering stuurgroep

Op verzoek (via info@kleinebotenclubutrecht.nl) is het verslag van de vergadering en het verslag van de penningmeester op te vragen.

Geef een reactie