Inspraakavond merwedekanaal 6 januari 2016

Inspraakavond merwedekanaal 6 januari 2016

Op 17 september 2015 heeft de gemeenteraad van Utrecht motie 130 aangenomen. Deze motie vraagt meer aandacht voor het Merwedekanaal als buitensportlokatie voor roeiverenigingen. Vervolgens is in diverse nieuwsberichten de suggestie gewekt dat het Merwedekanaal exclusief voor gebruik van de roeiverenigingen zou zijn. Deze berichtgeving maakte veel vertegenwoordigers van gebruikers van het Merwedekanaal ongerust. O.a. de woonbotenvereniging, zeilvereniging Lombok en de Kleine Boten Club Utrecht (KBCU).

Inspraakavond

Op 6 januari 2016 is er door de gemeente Utrecht een inspraakavond georganiseerd voor inwoners en gebruikers van het Merwedekanaal. De KBCU was erbij en vertegenwoordigde de kleine botenvaarders.

Situatie

Er zijn nog geen besluiten genomen, het pleinoverleg heeft dus zin.

De huidige situatie is acceptabel voor de roeiers en levert geen grote overlast op. Gewenst zijn technische oplossingen die golfslag dempen zoals natuurlijke beschoeiingen. En de droom is een afzonderlijke roeibaan voor de roeiverenigingen.

Problemen voorzien de roeiverenigingen in de toekomst: Met name door de uitbreiding stadscentrum naar het westen (watertaxi’s), woningbouw (haventje), toename van recreatievaart door ontsluiting  vanaf de Leidse Rijn, toevoeging van bruggen met peilers (goedkoper maar lastiger voor roeiers) zouden in de toekomst de bevaarbaarheid voor roeiboten kunnen bemoeilijken.

Diverse partijen hebben ingesproken. De KBCU (Dirk en Frank) heeft gesproken namens alle kleine boten bezitters. Zie voor de volledige inspraaktekst de bijlage. Kortweg wijst de KBCU erop dat het Merwedekanaal een openbaar vaarwater is en dat daar veelvormig vaarverkeer in harmonie gebruik van moet kunnen maken. Een goed overleg en duidelijke afspraken zijn hierin belangrijk.

Gemaakte afspraken

De gemeente hoort alle betrokken partijen en maakt een impressieverslag. Er komt een periodiek afstemmingsoverleg Merwedekanaalzone met alle betrokken partijen. Doel van het afstemmingsoverleg is onderhouden van onderlinge contacten, afstemming bij voorgenomen veranderingen en maken van afspraken.

Bijlagen

Geef een antwoord