Verslag van seizoensopening in Stadsblad Utrecht

Van de seizoensopening op donderdag 9 april jl. is een verslag gemaakt door verslaggever Bert Neijenhuis in het Stadsblad Utrecht dat op woensdag 22 april verscheen. Lees en/of download het artikel.

Download het artikel

Download het artikel als pdf (2 MB).

Reconstructie singels duurt langer

De metamorfose van het Utrechtse Stationsgebied is in volle gang. Allemaal mooi en aardig, maar wat de leden van de Kleine Boten Club (KBC) Utrecht vooral willen weten: wanneer kan er weer gevaren worden op de singels en hoe gaan de watergangen lopen?

Utrecht – Onlangs werden ze tijdens de officiële opening van het vaarseizoen voorgelicht en rondgeleid door het stationsgebied. Gemeentewoordvoerder Tjerk
van Impelen drukt de in het Stadskantoor bijeengekomen KBC-leden met zijn presentatie op het hart dat water hoog op de agenda staat. “Voor de vernieuwing
van het Stationsgebied is driehonderd miljoen uitgetrokken. Voor het in ere herstellen van de Catharijnesingel nog eens 54 miljoen extra.” Flinke bedragen, maar toch zijn de financiën die het mogelijk moeten maken de gehele singel rondom Utrecht te bevaren nog niet rond. “Dat geldt voor de laatste paar honderd meter
vanaf de Mariaplaats”, weet de woordvoerder. Een KBC-lid wil weten of dat geld is besteed aan TivoliVredenburg. “Nee, elk project heeft zijn eigen budget”, zegt Van
Impelen stellig. “Over drie jaar bereiken de werkzaamheden de Mariaplaats, dus zo lang heeft de gemeente nog tijd om over de financiën te steggelen. Dat komt
vast goed.”

Gemeentewoordvoerder Tjerk van Impelen drukt de in het Stadskantoor bijeengekomen KBC-leden met zijn presentatie op het hart dat water hoog op de agenda staat.

Hilco Witteveen bezit een elektrosloep waarmee hij bij voorkeur over de Nieuwegracht vaart. “Daar waan je je midden in de natuur. Op de Oudegracht is het altijd veel drukker.” De aanleg van de singel duurt langer dan de KBC-leden verwachtten. “De singel bereikt eind dit jaar pas TivoliVredenburg en de reconstructie van de Leidse Rijn start op zijn vroegst in 2019. Het is jammer dat het langjarige processen worden doordat alles afhangt van vastgoedontwikkelingen in het Stationsgebied. Investeringen moeten worden terugverdiend met WOZ-inkomsten van gebouwen. Als een vastgoedontwikkeling wordt afgeblazen, gaat de ontwikkeling van de omgeving eromheen evenmin door.”

Volgens Witteveen is het voor Utrecht zinvol om in de vaarrecreatie te investeren. “Dat levert werkgelegenheid en een leukere stad op. Bovendien betaalt het zich weer terug in belastingen. Een mooi maar nog onzeker  plan is een aanleghaventje met horeca en kanoverhuur aan het Smakkelaarsveld. Wij zeggen: doen!” Het viel Witteveen tijdens de presentatie op dat op vrijwel alle afbeeldingen van het toekomstige Stationsgebied boten zijn afgebeeld. “Utrecht erkent dus dat het unieke vaarkarakter van de stad belangrijk is. Wel miste ik in de reconstructieplannen mogelijkheden voor het aanleggen van boten. Terwijl deze voor de beleving en levendigheid op en rond het water heel belangrijk zijn.”

Muurvast

Komend jaar hoopt de KBC met de gemeente in overleg te gaan over meer ligplaatsen. “Momenteel is de wachttijd voor een ligplaats ongeveer tien jaar”, berekent Hilco Witteveen. “Inschrijven is niet eens meer mogelijk, wat al aangeeft dat het systeem muurvast zit.” Dat veel boten die wel een ligplaats hebben nooit worden gebruikt, vindt hij extra zuur. “In Amsterdam hebben ze barcodes op bootjes. Daarmee moet je in elk geval een keer per jaar langs een bepaald registratiepunt varen.”