ALV op donderdag 16 november 2023

Geachte leden en belangstellenden,

Graag nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de vereniging Kleine Boten Club Utrecht.

Aanvang 20.00 uur, entree vanaf 19.30 uur.

Locatie: Oude Mereveldseweg 2, Houten (op De Klomp, de eerste boerderij van Houten vanaf Utrecht Lunetten gezien).

Graag per mail aanmelden (info@kleinebotenclubutrecht.nl) of op facebook in onze group (via https://www.facebook.com/groups/191672161007018 ) even melden dat je komt.  Wij sturen de eventuele extra stukken dan per mail toe.

Agenda van de ledenvergadering, te houden op donderdag 16 november 2023

1.            Opening

2.            Behandeling van de Notulen van de ALV van 22 november 2022

3.            Terugblik op 2022-2023 mede n.a.v. de notulen van 22 november 2022

4.            Activiteiten!

We hadden de Canal Pride, de bootborrel, de Belle van Zuylentocht en de Intocht van Sint komt eraan. Evaluatiepunten?

5.            Status van de Visie Stadswater, zowel proces als inhoud

6.            Vaarvriendelijke horeca

Op de site tonen we recente uitbreidingen langs de Vecht. Nog meer plekken ontdekt?

7.            Stroom en HVO 100, hoe staat het ermee?

8.            Financieel verslag 2022 en voortgang financiën in 2023

Financieel verslag 2022

Voortgang financiën 2023

Voortgang sponsoring

Discussie contributie

9.           Commissies

Onze vereniging kent commissies. Zij opereren zelfstandig in overleg met het bestuur.                                                               

Welke commissies kunnen versterking gebruiken? Wie stelt zich beschikbaar? Zie voor het huidige overzicht van de commissies en de personen die erin zitten plaatsen de notulen van de vorige  vergadering.

10.          Activiteiten in 2023-2024

Naast de verwachte activiteiten: zijn er wensen, leuke ideeën van leden?

11.         Rondvraag 

12.         Sluiting

Bijlage: notulen november 2022.