De intocht van Sinterklaas in Utrecht 

We zijn blij als KBC weer mee te gaan varen bij de intocht van Sint in Utrecht. Daarom plaatsen we graag deze brief van de organisatie.

Belangrijke mededeling voor meevarende pleziervaartuigen 

Dit jaar is de intocht van Sinterklaas op zondag 13 november 2022. Stichting Stadsontspanning maakt er ook dit jaar, samen met jullie, een groot feest van. Sluit jij ook aan?

De veiligheid op en om het water is daarbij erg belangrijk, vooral voor de kinderen. Dit blijft een punt van aandacht en ook de Waterpolitie zal hier weer op toekijken. De organisatie wil jullie bij deze vragen ook goed de aanwijzingen van de Reddingsbrigade op te volgen. Alvast dank!

Algemene spelregels  

  • houd voldoende afstand van de Sinterklaasboot, vaar erachter en niet ervoor  
  • doe kinderen een zwemvest aan

Route en tijden 

11:00 uur – Stremming Oudegracht vanaf Weerdsluis door de Oudegracht naar het Ledig Erf

12.00 uur – Sinterklaas en zijn gevolg vaart de zwaaikom bij het Ledig Erf in

12.15 uur – Sinterklaas vaart via de Oudegracht naar de Weerdsluis 

13.00 uur – Sinterklaas arriveert in de Weerdsluis  

Stremming richting Oude Gracht 

Tussen 11.00 en 13.30 uur geldt een vaarstremming. Het is dan niet toegestaan om de Oude Gracht in de zuidelijke richting (richting vanaf de Weerdsluis tot aan het Ledig Erf) in te varen. De Gemeente stuurt hiervoor nog een Scheepsbericht uit.

Zwaaikom Ledig Erf  

Er wordt dringend verzocht om de zwaaikom van het Ledig Erf vrij te houden. Wij willen dit jaar de Stoomboot daar laten draaien, zodat Sinterklaas dichter bij alle bezoekers komt. Hiervoor is ruimte nodig. Daarom graag aanleggen langs de kade en de kademuur. Let er op dat brugdoorgangen vrij moeten blijven. 

Zoals dat al jaren gezellig is, sluit achter de vaarstoet aan en vaar mee naar de Weerdsluis. 

Zwaaikom Weerdsluis 

Vanaf 12.45 uur is binnenvaren vanaf de Stadsbuitengracht aan de Asch van Wijckade en vanuit Paardeveld bij de Monicabrug niet meer mogelijk. Dringend verzoek: aanmeren voor 12.45 uur aan de plankier.

Wij hopen op jullie medewerking en wensen iedereen een gezellige en veilige Sinterklaas intocht! 

Stichting Stadsontspanning Utrecht  

en 

Gemeente Utrecht, 

Stadswerken, afdeling Vergunning en Handhaving 

Afdeling Openbare Orde en Veiligheid