Update: KBC in gesprek met de gemeente Utrecht over ligplaatsbeleid

De meeste leden zullen er nog weinig van merken maar achter de schermen is de KBC druk bezig om goed met de gemeente Utrecht in gesprek te komen. En dan vooral om gesprekspartner te worden om het beleid mede te bepalen, conform onze vaarnota. Enkele speerpunten voor de korte termijn zijn:

  • acceptatie transitiebrandstof blauwe diesel: we vinden het onterecht dat dieselboten op blauwe diesel het hoge tarief voor ligplaatsgeld betalen aangezien deze vrijwel energieneutraal varen
  • goede voorzieningen: de gemeente houden aan haar toezegging voor laadpalen voor elektrisch varen en benodigdheid voor een trailerhelling voor onderhoud en de ehbo boten
  • goed beleid ligplaatsen: beperken van de grote stijging van ligplaatsgelden (jaarlijks €100) en maatregelen voor goede doorstroming op de wachtlijst.

Zie hier de laatste schriftelijke vragenwisselingen zoals afgestemd met de KBC en ingediend door de VVD (M.de Pagter). Er wordt geprobeerd het onderwerp in de gemeenteraad besproken te krijgen. Wanneer dit door de meerderheid van politieke partijen wordt afgewezen is er nòg een optie: via een petitie met 100 stemmen/handtekeningen. Teken alvast de petitie hier.