Constructief overleg KBC met wethouder en havenmeester

Op 17 april 2019 hebben Frank, Dirk en Maarten (KBC) een gesprek gehad met wethouder Diepeveen, Peter de Jonge en Frank van Kleef (gemeente Utrecht). Hieronder volgt een kort verslag.

Over het algemeen kijkt de KBC terug op een goed overleg. KBC wordt goed geïnformeerd en betrokken bij communicatie. De mening van de KBC is dat er nog wel verbetering nodig is op beleid t.a.v. ligplaatsen, vergunningenbeleid en visie op elektrisch varen.

De zeven besproken punten zijn:

 1. beleid laadpalen komende jaren
  Er worden nu twee zones geplaatst met 40 contacten. Bedoeling is wel dat uitvoering voor de zomer op de eerste 2 locaties gereed is. Op termijn twee extra zones met circa 30 contacten. De gemeente wil dan kijken hoe dit aanslaat bij gebruikers. wethouder wil graag aanwezig zijn bij feestelijke opening. doel is dit voor de zomer te doen. Laadpalen worden zoveel mogelijk onopvallend geplaatst in de oever. Nog geen besluiten definitief over plaatsing en aanbesteding.
  ACTIE KBC: inventariseren binnen zones wie er elektrische wil gaan varen zodat er meer elektrische zones komen
 2. aangepast tarief voor blauwe diesel en hybride varen (elektrisch in stad Utrecht)
  De wethouder zegt toe opdracht te geven om haalbaarheid hiervan te onderzoeken. Handhaving is lastig en wellicht niet nodig met het oog op de doelstelling emissievrij varen voor alle vaartuigen.
  Er zijn 24 opzeggingen geweest en 37 veranderingen naar elektrisch. In totaal zijn er nu 100 vergunningen elektrisch.
 3. nieuwe vergunningen voor alleen inwoners Utrecht en emissievrij (hoeveel opzeggingen zijn er door nieuwe tarieven?)
  Wethouder zegt toe dat nieuwe vergunningen vanaf 1-1-2020 allen emissievrij worden. Alleen voor inwoners blijft een discussie die onderzocht moet worden. Gemeente staat hier niet achter, waarom blijft een raadsel want het zou een bijdrage leveren aan een “schone” wachtlijst. als er misbruik is van vergunningen graag melden bij havenmeester. Advies voorrangsregeling Utrechters (GBA) van Dirk overhandigd aan Peter de Jonge ter bestudering.
 4. tarieven komende jaren?
  Lastig om aan te geven wanneer tarieven hoger worden. Is een raadsbesluit en zal per jaar zijn.
 5. uitzondering historische schepen
  Wat betreft KBC niet nodig. Te weinig schepen die hier aansprak op maken. Liever blauwe diesel tarief voor diesel.
 6. uitbreiding zones ligplaatsen (westkant stad)
  Op termijn mogelijkheden voor Merwedekanaal maar afhankelijk van ruimtelijke ontwikkelingen. Beleid is eerst daar duidelijkheid krijgen. Gaat dus nog jaren duren.
 7. trailerhelling
  De gemeente is niet van mening dat ze een trailerhelling moeten aanleggen voor bezoekers. Inwoners kunnen gebruik maken van commerciële havens en de reddingsdienst kan bij de havendienst de helling gebruiken. Dit punt wordt van de lijst verwijderd.