Participatiegroep Catharijnesingel; Utrecht is vaarstad!

Participatiegroep Catharijnesingel: Utrecht is vaarstad!

Vanuit de Kleine Boten Club Utrecht zijn een aantal leden aangesloten bij de Participatiegroep Catharijnesingel, die meedenkt over hoe het laatste stukje Catharijnesingel eruit moet komen te zien. Hiervoor zijn 8 stappen bedacht en de input voor stap 6 vind je in dit bericht wat gericht is aan de leden van de participatiegroep en de ontwerpers.

Inleiding

In Utrecht zijn er  veel soorten vaartuigen onderweg op het water.  De unieke grachten nodigen uit tot watertoerisme . Spelenvaren deed men door de eeuwen heen op de singel en grachten, en op de Vecht. Maar vooral  was het een drukte van belang door de beroepsvaart. Dit gaf drukte en lawaai maar was nodig omdat vervoer per water een belangrijke manier van mensen- en goederentransport was. De Domtoren bijvoorbeeld had zonder de Oude Gracht om de steen aan te voeren niet gebouwd kunnen worden.

Ook nu is er nog beroepsvaart (bierboot!) maar zeer weinig  t.o.v. vorige eeuwen.  Het recreatief gebruik is nu veel groter dan vroeger. De vaarmogelijkheden maken Utrecht een aantrekkelijke stad voor toeristen en inwoners om te ontspannen.

De gebruikers van  picknickplekjes aan de singels en overige wateren  zijn kanoërs, waterfietsen , huursloepjes (elektrisch) ,en  kleine boten van inwoners (toenemend elektrisch aangedreven).   De 3×24 uur  passanten zijn grotere sloepen, kajuitjachten en zeilboten met hulpmotoren. Deze laatste groep zal alleen komen overnachten want rondvaren is voor hun gezien de lage doorvaarthoogte bij Hoog Catharijne geen optie. De grotere recreatievaart op doorvaart kan Utrecht alleen passeren via de Oude Gracht. Hun verblijf aan de passantensteigers in  de zomer zal een gunstige invloed hebben op de sociale controle op het water bij de kort-aanlegplekken. Na hun verblijf zullen zij keren en weer terugvaren naar de hoofdvaarroutes.

Catharijnesingel weer open

Zoals besproken op de vergadering van de participatiegroep op 30 mei j.l. is een aanlegsteiger voor kort verblijf t.b.v. kano’s en kleine boten een must.

Voor de herstelde Catharijnesingel is het van belang dat niet alleen de 3x24uur-passantenplaatsen terugkomen , hetzelfde aantal als nu vanaf de Bartholomeusbrug tot de M Klompe/brug. Juist ook  een aanlegplek voor rondvaart bij hotel Karel V en een kort-verblijf aanlegplek om even de benen te strekken en te picknicken voor waterrecreanten langs de singel aan het groen geeft een grote meerwaarde aan  het gebruik van de singel.  Denk hierbij aan  de steiger aan de Weerdsingel Westzijde.

De open rondvaart en de gesloten rondvaart  zullen geen gebruik maken van een aanlegsteiger voor/bij hotel Karel V, wel is te verwachten dat gasten van hotels in Utrecht in de toekomst opgehaald zouden kunnen worden per elektrische watertaxi. Dit geldt niet alleen voor Karel V maar ook voor het nieuw te bouwen hotel op de plaats van de garage achter treinstation Vaartse Rijn. En dit prima, want water in een grote historische stad is er om te gebruiken, de singel is geen vijver met alleen eentjes en meerkoetjes. Het water is er voor alle Utrechters en hun gasten.

Nog enkele aandachtspunten (deels al besproken) voor het ontwerp:

  • Maak de kort verblijf aanlegplaats multifunctioneel , 2 hoogtes 1 voor aanmeren watertaxi rolstoelvriendelijk, een lagere voor kleine boten en kano’s.
  • Geeft duidelijk aan dat het geen 3×24 uur ligplaats voor passanten is.
  • Niet te kort, bv 30 meter minimaal, is voor ongeveer 5 kleine bootjes.
  • 3×24 uur passantenplaatsen dicht bij , sociale controle.
  • Grasveld voor recreatie zo veel mogelijk afgeschermd en met een hondenverbod  achter de aanlegplaats.
  • Geen vermindering van lengte aanlegsteigers 3×24 uur, bij eventueel een deel verplaatsen geen andere kort-verblijf aanlegplaatsen opofferen. Houdt rekening met draaien op de singel van grotere jachten v.m. de  onderdoorgang van het poortgebouw HC.
  • Aanpassing voor dieren, ecologie van de oever.

Tot slot enkele algemene opmerkingen

  • De KBC Utrecht streeft naar milieuvriendelijk varen. Meer informatie op de website onder “Documenten en faq”.  Helaas is emissieloos varen niet bij alle boten meteen  haalbaar , b.v. bij  historische boten of grotere schepen zoals kajuitjachten van passanten.  Ten opzichte van andere vormen van gemotoriseerde recreatie als motorrijden en stedenvluchten  is de CO2 uitstoot van recreatievaartuigen in de tijd echter zeer beperkt.
  • De KBC Utrecht heeft de gemeente verzocht om snelheidsovertredingen op het water tegen te gaan , b. v. meer snelheidsborden en snelheidsmeters met indicator voor schippers (met smiley bij goed gedrag) langs de wateren. De havenmeester is hier ook voorstander van en  gaat de mogelijkheden onderzoeken.

Met vriendelijke groeten,
Frank Nieuwesteeg, namens Kleine Boten Club Utrecht.

Meer informatie

Actuele informatie over de Catharijnesingel vind je op de website van CU2030.