KBCU in AD over basiscursus Vaarveiligheid

Op de dag dat de Basiscursus Vaarveiligheid voor kleine boten werd gegeven stond de Kleine Boten Club Utrecht met een artikel in het AD, regio Utrecht. Organisator van de basiscursus, Hilco Witteveen, is geïnterviewd en gefotografeerd. Lees/bekijk het artikel.

Artikel

Bekijk onderstaande scan van het artikel (klik erop voor een uitvergroting), download het artikel als pdf (258kb) of lees onderaan het artikel dat donderdag 18 juni 2015 in het AD:

KBCU in het AD


 

Veilig in je fluisterbootje: Cursus varen in de Utrechtse grachten

UTRECHT I Zodra het mooi weer is varen boteo in aller­lei soorten en maten in de Utrechtse grachten en sin­gels. Dat zorgt soms voor onveilige vaarsituaties. Een cursus ‘Vaarveiligheid voor kleine boten’ moet onge­lukken voorkomen.

Het is goed toeven op de sloep van Frank van Echtelt. Sinds een jaar of drie vaart hij als het even kan door de grachten en singels. Zijn sloep is gemotoriseerd en vergt een beetje behendigheid in de besturing. Een vaarbewijs heeft hij niet nodig. Hij blijft binnen de snelheidslimiet van 5 kilometer per uur. Regels met be­trekking tot het varen in de binnen­stadswateren kent hij wel. “Onge­motoriseerd gaat bijvoorbeeld voor gemotoriseerd vaarverkeer. Ik laat kano’s dus voor. En je vaart zoveel mogelijk aan de rechterkant.”

Van Echtelt ziet niet vaak onge­lukken op het water. Een tijd terug zat een rondvaartboot vast. Een on­geluk kan hij zich niet voor de geest halen. ,”Maar het is wel goed oplet­ten hier,” zegt hij. ,,Vooral op kano’s en fluisterbootjes, die zijn super ir­ritant. De mensen die daarin varen, hebben vaak geen flauw benul van de ongeschreven regels en gebrui­ken op het water. Voor je het weet knal je erop.”

Botenclub

Tijdens de cursus die vanavond wordt gehouden door de Kleine Boten Club Utrecht komen dit soort gevaren, regels en praktische zaken met betrekking tot het varen in Utrecht aan bod. ,,Het is een cursus voor én door de praktijk,” zegt Hilco Witteveen van de Kleine Boten Club. Dit is een groep kleine boten­bezitters, dat informele activiteiten organiseert om het vaarplezier in de stad te vergroten. Ook zijn de leden een schakel tussen de kleine bootbe­zitters en de gemeente.

Zeil- en roei-instructeur Ingrid de Jong geeft de cursus. Zij heeft veel ervaring met varen met kleine boten en kent de risico’s en gevaren op het water. De cursus is bedoeld voor leden van de club, maar ook voor nieuwkomers in de Utrechtse re­creatievaart en ook ondernemers zijn welkom. ,,Ons doel is om sámen het vaarplezier te vergroten!’

Bewust van gevaar

Bernhard Wildschut leeft van het water. Hij verhuurt kano’s en fluis­terboten aan de Oudegracht. De cur­sus is vanavond in de werfkelder van zijn bedrijf. Wildschut vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de vaarveiligheid en geeft zijn klanten altijd instructies mee, bijvoorbeeld dat ze rechts moeten varen: “Het ge­vaar hier op de grachten zit ‘m niet in de kano’s en fluisterboten. Het zijn de rondvaartboten die écht ge­vaar vormen, zij overtreden dage­lijks de maximaal toegestane snelheid.”


 

Basiscursus Vaarveiligheid voor kleine boten

Een dezer dagen verschijnt een fotoverslag van de Basiscursus Vaarveiligheid voor kleine boten die donderdagavond 18 juni jl. plaatsvond.