Opduwer IJsvogel, eigenaren en gebruikers

De eerste eigenaren en gebruikers,

de familie Sijperda (IJlst)

abe-sijperda-en-antje-wijnja4valkema-sijperda2

Links: Abe Sijperda (1897-1966) met zijn vrouw Antje Wijnja (1898-1979), de eerste eigenaar van de opduwer. Rechts: Mevrouw S.G. Valkema-Sijperda, de dochter van Abe en Antje.

De eerste eigenaar was Abe Sijperda te IJlst. Hun dochter, mevrouw S.G. Valkema-Sijperda (1922) woont nu in Oudega en heeft in haar jeugd, ongeveer tot 1936, met haar vader meegevaren op hun skûtsje De Twee Gebroeders. Naar school gaan was er voor meisjes niet bij. Het bedienen van de opduwer was dan vaak haar taak. Zij weet zich nog te herinneren dat zij turf vervoerden via de Tjonger. Later ging het vooral om vaten wegenteer. Zij moest dan helpen met het laden en lossen. In haar beleving was de motor een “Appingedammer”. Onmiskenbaar een Brons.

Tot ongeveer 1937 werd de opduwer gebruikt bij het skûtsje “De Twee Gebroeders”. Het skûtsje is daarna een paar jaar “voor de wal gegaan”. Op de laatste vrachten was waarschijnlijk de broer van Abe, Siem Sijperda, de schipper. De dochter van Abe was wederom de “matroos”. De boten bleven echter in bezit van Abe. Toen het skûtsje niet meer als vrachtschip gebruikt werd, was de opduwer ook niet meer nodig en werd deze verkocht.

De familie Jongsma (Sneek en Lemmer)

familie-jongsma-op-antje

Zo kwam de opduwer voor de oorlog in het bezit van de familie Jongsma. Deze foto, gemaakt door fotograaf Tromp uit Sneek, hebben we gekregen van Wibo Jongsma, de zoon van Wybren Jongsma. Hij had de foto gevonden in een oude bijbel en deze dateert van na 1936 en voor 1939. Van links naar rechts: Antje Jongsma-Vaartjes (1873-1962), Catharinus (Catrinus) Jongsma, 1863-1939, en hun zoons Beene Jongsma (1894-1984) en Wybren Jongsma (1911-1989). Wie het kleine meisje is hebben we niet kunnen achterhalen.

De opduwer hoorde bij het skûtsje van de familie Jongsma: De Vier Gebroeders. De naam van het schip had mogelijk te maken met de vier broers in het gezin Jongsma (Tjitze, Beene, Arie en Wybren).

 antje-naast-vier-gebroeders-in-lemmerbeene-jongsma

Beene Jongsma heeft de opduwer zo’n 40 jaar in gebruik gehad (van 1939 toen zijn vader overleed tot begin jaren 80) en is daarmee een markante persoon in de historie van de opduwer.
Beene Jongsma, geboren op 25 november 1894, was een vrijgezel en heeft tot in de jaren tachtig op het skûtsje “De Vier Gebroeders” gewoond en lag in het Dok in Lemmer voor het notarishuis aan de Korte Streek. Later werd de opduwer met de naam Frou Antje ook los van het vrachtschip gebruikt, bijvoorbeeld om arken te vervoeren. Hij had de opduwer voorzien van een mastje en een houten opbouw tegen de regen. De opbouw had een klapraampje. Beene Jongsma is op 16 februari 1984 overleden. Zijn neven en nichten waren een belangrijke bron van informatie.

Recreatief gebruik (Sneek, Akkrum, Kop van Overijssel, Utrecht)

Waarschijnlijk is de opduwer in 1983 of 1984 verkocht aan H. Slof in Sneek. Daar lag de boot bij een stijlsteven (“De Twee Gebroeders”) vlak bij de Sneeker Waterpoort. In ± 1985 werd Klaas Hylkema in Akkrum de eigenaar. Hij heeft de boot kort gehad (1 of 2 jaar) en verkocht aan Klaus Roding (Wanneperveen). Eind jaren 80 nam Sjaak Alberts uit Kalenberg/Kuinre de opduwer over. Hij verlengde de kuip en zette er een andere motor in. In februari 2001 verhuisde de opduwer naar Zwartsluis (Arjan Marinus) die haar in augustus 2003 verkocht aan de huidige eigenaren in Utrecht (Jaap van der Mei en Coja Jansen).

Kies een van de volgende pagina’s voor meer informatie, of ga terug naar Algemen beschrijving.

Bouw en werf
Motoren
Uiterlijke ontwikkeling
Overig beeldmateriaal

 


Geef een reactie