Kromme Rijn minder bevaarbaar?

Het waterschap wil met ingang van 1 januari 2025 het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn, alleen nog toestaan met elektrisch aangedreven boten. Dit bekent dat het varen met een boot die is aangedreven met een brandstofmotor vanaf dat moment verboden is. Dit verbod geldt voor het gedeelte van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en stuw Werkhoven in Bunnik.

Op de Kromme Rijn tussen Wijk bij Duurstede en de stuw in Werkhoven geldt al lange tijd een algeheel verbod voor gemotoriseerd varen.

Het verbieden van brandstofmotoren legt het waterschap vast in een verkeersbesluit. Het ontwerp van dit verkeersbesluit ligt met ingang van 13 december 2023 tot en met 23 januari 2024 ter inzage. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden een reactie indienen.

Zie het voorstel en de beschrijving: Start inspraak ontwerp-verkeersbesluit emissieloos varen op de Kromme Rijn – HDSR

Zie ook vraag en antwoord: Q&A Start inspraak ontwerp-verkeersbesluit emissieloos varen Kromme Rijn – HDSR

En de officiële bekendmaking: Waterschapsblad 2023, 15397 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Inspraak

Het concept verkeersbesluit ligt van 13 december 2023 tot en met 23 januari 2024 ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Het indienen van een zienswijze kan op verschillende manieren. Het eenvoudigst is via een formulier elders op deze pagina. Maar het kan ook door een mail te sturen naar post@hdsr.nl , een brief te schrijven aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ in Houten of mondeling via ons Klant Contact Centrum (030 6345700).