Uitnodiging voor de ledenvergadering, te houden op donderdag 25 november 2021 om 20.00 uur

De Algemene Ledenvergadering 2021 zal dit jaar gehouden worden op:

Datum:                donderdag 25 november

Aanvang:             20.00 uur

Adres:                  Oude Mereveldseweg 2, 3992 LW Houten

Het zou fijn zijn om je, met QR-code, op de vergadering live te kunnen begroeten, maar je kan ook online mee vergaderen. In beide gevallen graag aanmelden bij Willem Westermann, secretaris. Mail naar willem@regelaar.nl of je live komt of mee-Zoomt.

De zoomlink (voor leden en belangstellenden) voor die avond is:  https://us02web.zoom.us/j/81197005618

De agenda is als volgt:

 1. Ontvangst en opening
 2. Notulen ALV november 2020 en stuurgroep 2021
 3. Terugblik op afgelopen jaar. O.a. acties (Merwedekanaal), vertegenwoordiging naar gemeente (Dirk en Guus), website (Simon, Willem, Frank), Sloepenpost (Frank).
 4. Activiteiten komende jaren. Gedachtenwisseling o.l.v. Hilco en Pieter.
 5. Financieel verslag. Sponsoring. Contributie?
 6. Ligplaatsen, stand van zaken.  
 7. Commissie Techniek en milieu:  nieuwe ontwikkelingen?
 8. Vacature bestuur: penningmeester gevraagd.
 9. Taakverdeling in stuurgroep voor 2022. Zie ook schema in stuurgroepvergadering 23 februari 2021. Nieuwe stuurgroepleden stellen zich voor.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting