Uitnodiging voor de ledenvergadering, te houden op donderdag 19 november 2020 om 20.00 uur

Plaats: via Zoom, de link –  https://us02web.zoom.us/j/83242915786

(dit kan via computer, tablet of moderne mobiele telefoon. Heb je vragen of problemen hierbij, bel dan het nummer dat in de balk hierboven staat)

Beste KBC leden,

Hierbij nodigen we jullie van harte uit voor de algemene ledenvergadering van de KBC.

De agenda is als volgt:

 1. Welkom
 • Wie is wie bij bestuur en stuurgroep KBC? Kennismaking aanwezigen.
 • Terugblik 2020
 • Helaas afgelast: Koningsdag, Canal Pride, Kadeconcert,  Sint intocht;
 • nog geen soulaas voor renewable dieselvaarders;
 • maar wel opening Catharijnesingel met speciale herdenkingsstickers;
 • laadpalen in werking;
 • de vaarvriendelijke horeca.
 • Stand van zaken formaliseren vereniging Kleine Boten Club Utrecht.
 • Financiën
 • jaarrekening 2019
 • saldo tot op heden, begrote kosten tot eind 2020
 • financieel beleid 2021, voor zover te overzien.
 • Bestuurszaken

Rooster van aftreden na oprichting vereniging. Voorstel: na een bestuursperiode van maximaal vijf jaar treedt een bestuurslid af en is (maximaal drie keer) herkiesbaar. Om enigszins te spreiden, is voorstel:

 • najaar 2021:  voorzitter
 • najaar 2023:  penningmeester
 • najaar 2025:  secretaris.

Ter informatie: momenteel in functie zijn: Frank Nieuwesteeg (voorzitter), Jannette Vegter (penningmeester), Willem Westermann (secretaris).

 • Commissies KBC
EventcommissieHilco Witteveen en Huib Klomp
Vertegenwoordiging gemeente en havendienstDirk Borst en Maarten Reichwein. Maarten wil het stokje overdragen en zoekt een opvolger.
ICT/webmasterSimon Welling
Commissie Techniek en milieuJaap van den Burg (renewable diesel, voorheen blauwe diesel), Hilco Witteveen,   leden gevraagd!
Redactie websiteleden gevraagd!
Commissie trailerhellingleden gevraagd!

Er worden dus leden gezocht om mee te denken en mee te doen. Wie heeft belangstelling ? Informatie of aanmelden: stuur een mailtje met je telefoonnummer naar info@kleinebotenclubutrecht.nl  en we nemen contact op.

 • Beleid naar gemeente en havendienst 2020

Toelichting: we kunnen gaan werken aan het ontwikkelen van beleid voor ligplaatsvergunningen. Het gaat om het moderniseren /aanscherpen van vergunningsvoorwaarden. Denk aan: vergunning op naam, wanneer inleveren bij verhuizing? Mag je onderhands vergunning en boot doorschuiven? Nieuwe boot – deelvergunningen? Input van de leden gewenst!

 • Activiteiten 2021

Wat is er mogelijk ,onder voorbehoud coronamaatregelen?  Wat is er wenselijk?  Op welke aandachtspunten wijzen onze leden? Wie wil een (klein) taakje oppakken?

Suggesties die al spelen:

 • Vaarveiligheidscursus i.s.m. havendienst en andere watersportverenigingen
 • Meedoen en meehelpen aan Canal Pride , Sint intocht (…corona-afhankelijk)
 • Verder promoten Renewable diesel?
 • Verder uitwerken en regelen mogelijke trailerhelling.
 1. Rondvraag
 1. Sluiting