Helping hands gezocht !

Bij de KBC kunnen we niet zonder mensen die af en toe een klusje doen om de vereniging draaiende te houden. We hebben een aantal klussen voorzien van tijdsindicatie hieronder opgenoemd, Zie je iets dat je past, meld je aan op de contactpagina want alleen zo blijft de KBC op het water:

  • webredactie (2 uur per maand, input wordt aangeleverd)
  • penningmeester (1 uur/maand)
  • nieuwsbrief opstellen (2 uur per 2 maanden)
  • chef vaarroutes (bijhouden rubriek vaarroutes, 8 uur per jaar, vrije invulling)
  • sponsormanager (contact met sponsoren, 2 uur per maand, vrije invulling)
  • verbindingsofficier vaarvriendelijke horeca (4 uur per 2 maanden, vrije invulling)
  • coördinator werkgroep milieuvriendelijk varen (4 uur per maand, nu even iets meer)
  • coördinator Canal Pride onderdeel kleine boten (deze is inmiddels vervuld door Linda en Maarten-Jasper)

Heb je een ander goed idee of talent? we zien altijd mogelijkheden.